Sipahi Güvenlik

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği, son dönemlerde önem kazanan mesleklerden biri olmuştur. Bu yüzden iş güvenliği sertifikasına ihtiyaç duyulur. Peki İş güvenliği sertifikası nasıl alınır hep birlikte bakalım. Bazı işyerlerinde özellikle işçilerin yaptığı işler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Aslında genel olarak tüm iş alanlarında zaman zaman bazı iş kazaları olabiliyor. Bunları önlemek ve iş kazalarında ilk müdahaleyi yapabilmek için iş güvenliği alanında bazı araştırmalar yapılmıştır. Özellikle işyerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için iş güvenliği uzmanlarına ve OSGB araştırmalarına rehberlik etmek çok önemlidir. Her alanda bir iş güvenliği uzmanına ihtiyaç duyulursa, insanlar o alanla ilgili sertifikanın nasıl alındığını ve bu iş fırsatının nasıl yapılması gerektiğini bilmek isteyeceklerdir. İş güvenliği konusunda uzmanlaşmak için neler yapılabilir, ne kadar zaman ve para gerekiyor, nereden sertifika alınabilir gibi birçok soru mevcuttur.

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır ve Hangi Kurumdan Alınır

İş güvenliği sertifikası nasıl alınır ve hangi kurumdan alınır diye sorulacak olunursa bunun için birkaç farklı kategori söz konusudur. İş güvenliği sertifikaları da işyerinin çalışma ortamına göre 3 farklı seviyeye ayrılmaktadır. Bu sınıflara A sınıfı B sınıfı ve C sınıflarıdır. Bazı işyerleri çok tehlikeli olarak sınıflandırılır. Bu işyerlerine A Sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi gerekmektedir. Yalnızca tehlikeli kabul edilen işyerlerinde ise B sınıfı iş güvenliği uzmanları görevlendirilmektedir. Bunun yanı sıra az tehlikeli işyerleri için de iş güvenliği belgeleri C kategorisinde verilmektedir. Tüm bu sertifikalar alınmadan önce yerinde eğitim yapılmalı ve gereken şatlar yerine getirilmelidir. Bu eğitimleri aldıktan sonra sertifikalar verilir ve bazı sınavlara girilmesi gerekir.

Sertifika İçin Sınav Koşulu

İş sağlığı ve güvenliği belgesi almak için başvuru yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavına girmeniz ve burada belli bir başarı elde etmeniz gerekmektedir. Bu başarıyı geçtikten sonra siz Yukarıda bahsettiğimiz kategorileri takip edebilir sertifika alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlarının bir takım eğitimleri alması gerekiyor. Bu eğitimler Bakanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlarda yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bu kurumlar üniversiteler, bazı şirketler, kamu kurum ve kuruluşları mevcuttur. İş güvenliği uzmanı olabilmek için belirtilen tüm eğitimlere katılmak gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yaşam hakkı, insanların temel haklarından biridir ve çalışma hakkı ile yakından ilişkilidir. İnsanlar ideal yaşamlarının devamı için çalışarak ekonomik kaynaklar yaratmakla yükümlüdürler. Bu nedenle, yapılan işin türüne göre çalışma hakkının kullanılması sürecinde bazı istenmeyen durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu istenmeyen durumların meydana gelmemesi ve oluştuktan sonra yaşam hakkının en alt düzeyde gerçekleştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun öngördüğü kurallar uygulanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği, her ülkenin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan temel araçlar olduğu kadar, çalışanların insan olarak temel yaşam haklarını korumak için de daha önemlidir. Öncelikle iş güvenliği sertifikasının alınabilmesi için ıslak imza bulunan sertifikayı almanı gerekir. İş güvenliği uzmanlığının alınması şartlarını yerine getirebilmeniz için bakanlığın şart koştuğu lisans veya önlisans bölümlerinden mezun olmuş olmanız gerekir. C Sınıfı uzmanlığı, B sınıfı Uzmanlığı ve A sınıfı uzmanlığı için belirli koşulları yerine getirmelisiniz.

Uzmanlık İçin Mezun Olunması Gereken Bölümler

İş güvenliği sertifikası nasıl alınır sorusundan sonra, iş güvenliği uzmanlarının, çalışanların başına gelebilecek tüm olaylarla ilgili sağlık sorunlarına gerektiği gibi müdahale etmesi gerektiği unutulmamalıdır. İş güvenliği sertifikası alabilmek için bir takım bölümlerin şart koşulduğunu belirtmiştik. Her bölümden mezun olan kişi İş güvenliği uzmanı olamaz. Öncelikle bu bölümlerin başlangıç ??aşamasında acil tıp teknisyenleri ve sağlık personeli, mühendislik mezunları, peyzaj mimarları, bazı bölümlerden mezun olan öğretmenler (fizik, kimya ve biyoloji) üretim alanında çalışabilecek mezunlar ve iç mimarlar bu sertifikaları alabilmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlere ek olarak teknik hizmet veren öğretmenlik bölümünden mezun olanlar ile sosyal alanda mezun olanlar iş güvencesi belgesi almaya hak kazanırlar. Başvuru için gerekli belgelere ek olarak mezuniyet yerinin diploması da hazırlanmalıdır.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Sorumlulukları

Çağdaş iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan önleyici anlayışa göre, zarardan korunmadan önce önleyici bir mekanizmanın kurulması hukuki ve cezai yaptırımları durumun son aşaması haline getirmektedir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş davranışlarından sorumlu paydaşların zararlarını tazmin etmeyi değil, önleyici kurallar benimsemeyi ve yükümlülükler getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde hukuki ve cezai sorumluluk sorun olacaktır. Her ne kadar işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu caydırıcı olarak görülse de işverenleri önleyici tedbirler almaya etmekte ve çalışan açısından ele alınmakta; çalışanların olumsuz olayların olumsuz etkilerinden korunması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan hukuk ve cezai sorumluluk önemlidir ve mevcut yükümlülükler yerine getirilmediğinde hangi yaptırımların uygulanması gerektiği gösterilir. Bu nedenle İş güvenliği sertifikası nasıl alınır konusu ele alınarak, Hamdi Dede sitesinde satışa sunulan iş güvenliği malzemelerini tedarik etmeniz sağlanmıştır.

Uluslararası Belgelerle İş Sağlığı ve Güvenliği

Çağdaş iş sağlığı ve güvenliğinin oluşumu, uluslararası belgeler ve bu belgelerin hükümetlere sunduğu önerilerle sağlanmaktadır. Bu noktada Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) en önemli kurum haline gelmiştir. ILO, uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışan ülkelere iş sağlığı ve güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunur. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen standartların yaklaşık %80’i iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilidir. Uluslararası Çalışma Örgütü; asgari yaş, iş teftişi, sosyal güvenlik, radyasyondan korunma, işyeri hekimliği gibi birçok sözleşmenin imzalanmasında önemli rol oynamıştır. Taraf Devletlerin, bu sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek için ulusal mevzuatlarını koordine etmek için çalışma yükümlülüğü vardır. Türkiye bu anlaşmalara taraftır. İş güvenliği sertifikası nasıl alınır konusunu ele alarak ne kadar önemli bir konu olduğunu ve her iş yeri için gerekli olan tedbirlerin alınması gerektiğinin bilincinde olmalıyız.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1