Sipahi Güvenlik

Okul Güvenliği

Okul Güvenliği Hizmetleri

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ, uyguladığı okul güvenlik modeli ile okul ile ilgili fiziki…

Okul güvenliği hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Sipahi Güvenlik Hizmetlerinin verdiği hizmetler kapsamında;

 • Okul geçiş kontrolü,
 • Okul kat güvenliği,
 • Öğrenci güvenliği ve kontrolü,
 • Yangın güvenliği ve kontrolü,
 • Okul güvenlik modelleri

Gibi güvenlik noktalarını belirleyerek ve okulda öğrenci, öğretmen ve personellerin kişisel güvenliğini artırmak için önlemler alarak okul güvenliğini sağlar. Okul güvenliği hizmetlerinde deneyimli, yetkisiz kişilerin okula girmesini önlemek için belirli güvenlik önlemleri alan bir güvenlik şirketiyiz.

Okul Güvenliği Hizmeti

Okul güvenliği hizmeti kapsamında;

 • Okul çevre duvarları,
 • Kamera sistemleri,
 • Yangın ve alarm sistemleri,
 • Aydınlatma sistemleri

vb. Okul yönetimi ve gerektiğinde polis teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak için faktörleri ve risk faktörlerini değerlendirir, gerekli belge ve raporları inceleyerek, kısa (özet) ve uzun (detaylı) Hizmet vermekteyiz. Ayrıca okul özel güvenlik rehberi hazırlayarak okul güvenliğinin daha etkin sağlanmasını amaçlıyoruz.

Okul Yöneticilerine Daha Etkili Okul Güvenliği Tavsiyeleri

Üniversite güvenlik hizmetleri, yüksekokul güvenliği ve eğitim kurumu güvenliği ve Okul güvenliği modellerinde okul güvenlik hizmetlerinin nasıl verilmesi gerektiğine dair bilgi ve ilkeleri ortaya koymaktayız. En büyük hedefimiz daha da ileriye gitmektir. Bu nedenle, şirketimizin politikalarını daha iyi anlamak ve okul güvenliğini artırmak için okul güvenlik önlemlerinin daha ayrıntılı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, okul güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önerilerimizden bazıları şunlardır;

 • Her şeyden önce, risk değerlendirmesi için, okul çevresindeki halka açık yerleri ve yeniden yerleşim koşullarını belirlemek için yakın çevre analizi yapılmalıdır.
 • Çit, dikenli tel ile çevrelenecek ve dış ortamdan izole edilmelidir
 • Büyük bir ana giriş oluşturulurken; onu ana giriş olarak tanımlayan bir işaret yerleştirilir. Daha sonra da ziyaretçileri yönlendirmek için kampüse ve ana girişe işaretler yerleştirilmelidir.
 • Ambulans, itfaiye gibi büyük araçların girip çıkabilmesi için daha geniş girişlere öncelik verilmelidir.
 • İçerisi darbeye dayanıklı, özel güvenlik noktalarında görünmeyen ve güneş almayan cam olmalıdır.
 • Ziyaretçi giriş-çıkış ve refakat prosedürleri hazırlanmalıdır.
 • Dışarıdan açılabilen kapı sayısı azaltılmalıdır. Dışarıdan açılamayan kapılar, yangın veya başka bir acil durumda hızlı tahliye için önemlidir.
 • Ana giriş güvenlik kapısı ile korunmalı ve ziyaretçilerin ikinci bir kapıdan geçmesine de izin verilmelidir. Bu kapılar kamera ile kontrol edilmeli ve ana binaya giren ilk dış kapı zili interkom ile kontrol edilmelidir.
 • Öğrenci girişi, personel girişi ve ziyaretçi girişi ayrılmalıdır.
 • Özellikle ilköğretim okullarında okulun ana girişine kamera ve telsiz konulmalı, ziyaretçiler okul sekreterliği ile görüştükten sonra okula girebilir ve ayrı bir ziyaretçi toplantı odası hazırlanmalıdır.
 • Okul saatleri ve okuldan sonra okula gelen teslimatlar özel güvenlik personeli tarafından kayıt altına alınmalıdır. Daha sonra gönderen şirketin adı, teslimatı yapanın adı, geliş ve gidiş tarih ve saati, araç plaka bilgileri alınmalıdır.
 • Personel gece ve gündüz binada kaldıktan ve vardiyası bittikten sonra, vardiyayı teslim ettikten sonra çıkmalıdır.
 • Tüm personel güvenlik eğitimi almalıdır.
 • Ebeveynlere, kurallara ve güvenlik politikalarına uymaları söylenmelidir.
 • Ziyaretçi ve öğretmen otopark girişleri, ana girişler, oyun etkinlikleri için kapılar, spor sınıfı etkinlikleri için kapılar gibi en sık kullanılan kapılarda okul personeli için kart okuyucuları ve fakülte kartları kullanılmalıdır.
 • Saldırı ve şiddet durumlarında sığınak olarak kullanılan odalar veya sınıflar belirlenmeli ve boyanmalı (turuncu, yeşil vb.), bu alanların diğer alanlardan farklı olduğu vurgulanmalı ve acil durum malzemeleri burada depolanmalıdır.
 • Mümkünse manyetik kilitler kullanılmalıdır.
 • Pencerelerin yüksekliği öğrencilerin fiziksel özelliklerine göre ayarlanmalıdır.
 • Deprem ve özel durumlar için sığınaklar yapılmalı, temizlik odaları bulunmalıdır.
 • Acil bir durumda binayı en kısa sürede terk etmek için erken uyarı sistemi (alarm sistemi, yayın sistemi, intercom sistemi vb.) bulunmalıdır.
 • Yangın durumunda aydınlatma talimatları, acil çıkışlar, yangın çıkışları ve yangın söndürme sistemleri bulunmalıdır.
 • Engelli veya yaralı öğrencilerin tahliyesini kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Aydınlatma düzeni yeterli olmalıdır. Koridorlar, derslikler, okul binaları ve çevreleri aydınlatılmalıdır.
 • Birçok okul, özellikle kolejler ve diğer büyük tesisler; giriş noktalarının, koridorların ve öğrenci dolaplarının yerini izlemek ve kaydetmek için güvenlik kameraları, kapalı devre televizyon kullanır. (Okulun tam zamanlı gözetim için güvenlik kameralarını kullanmak için yeterli kaynağı yoksa, bu gözetleme kameraları açısından caydırıcı olabilir.) Kamera görüntülerini kaydetmek için DVR video kayıt cihazları kullanılmalıdır.
 • Okul güvenlik duvarı izinsiz giriş çıkışları engellemeli ve gözlem için video kamera sistemi kullanmalıdır.

Okul güvenliği hakkında merak edilen sorular

Okul Güvenliği Nedir?

Okul güvenliği, okullardaki güvenlik önlemlerini sağlamak adına İŞKUR veya Sipahi Güvenlik gibi alanında uzman firmalar vasıtasıyla görevlendirilen personellerdir. Türkiye geneli okullarda, toplam olarak 100 ila 120 bin civarında okul güvenliği personeli 8 ay süre ile görevlendirilmektedir. İç ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı önleyici kuvvet olarak görev yapmaktadırlar.

Okul Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bu soru, Sipahi Güvenlik tarafından oldukça detaylı bir şekilde araştırılıp bu doğrultuda personeller bilgilendirilmektedir. Peki, Sipahi Güvenlik bunları nasıl sağlar;

 • İlk olarak dış kaynaklı tedbirler düşünülmelidir
 • Okula giriş yapan tüm vatandaş ve velilerin kayıtları yapılmalıdır.
 • Kapıda izleme ve gözetleme yapılmalıdır.

Bu uygulamalar ile okulların güvenliği sağlanabilir.

Okul Güvenliğinin Görevleri Nelerdir?

Sipahi Güvenlik tarafından sağlanan bu sorumluluklara bakılırsa;

 • Okul içinde meydana gelen olaylarda ilk olarak kendi can güvenliğini sağlayacak şekilde müdahale etmek.
 • Okulda X-ray, kamera, turnike ve metal dedektör olması durumunda bu eşyaları düzenli bir şekilde kontrol etmek.
 • İş güvenliği tedbir ve talimatlarına uymak,

Gibi şekillerde yapılmaktadır.

Okul Güvenliği Kaç Saat Çalışır?

Okul güvenliği, 8 – 9 ay aralığında ve haftada toplam 45 saat olacak şekilde çalışmaktadır. Yani okul güvenliği, günlük olarak yaklaşık 9 saat çalışmaktadır. Sipahi Güvenlik Firması ihtiyaç duyulduğu takdirde, ek personeller ile okulların güvenliğini daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde çalışmalar yapmaktadır.

Kimler Okul Güvenliği Olamaz?

Bu sorunun cevabına bakarsak;

 • Güvenlik görevlisi olabileceğine dair bir sertifikası olmayanlar,
 • Silah taşıması belli nedenlerden dolayı yasaklanmış kişiler,
 • Daha önce meslekten atılmış okul güvenlikleri,

Sipahi Güvenlik Firmasında okul güvenliği olarak çalışamamaktadır. Sipahi Güvenlik, personellerini çok özenli bir şekilde seçmektedir ve bu özenin karşılığını da fazlasıyla almaktadır.

Okul Güvenliğinin Yetkileri Nelerdir?

Sipahi Güvenlik Firmasında çalışan her personelin oldukça iyi bildiği bu yetkileri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Üst araması yapabilme,
 • Emanet alabilme,
 • Suç unsuru oluşturabilecek eşyalara el koyabilme,
 • Herhangi bir su işlendiğinde kolluk kuvvetleri gelene kadar soruşturmayı yürütebilme; kolluk kuvvetleri geldikten sonra onlara yardım edebilme,

Gibi yetkileri bulunmaktadır.

Okul Güvenliği Maaşları Ne Kadar?

Özel güvenlik maaşları anlaşma yapılan projeye, kuruma ve görev yerine göre değişiklik göstersede ortalama fikir sahibi olmanız açısından Asgari Ücret + Yol + Yemek + Fazla Mesai ve tüm ödemelerin tam bordro üzerinden yapılması gibi açıklanabilir. Sipahi Güvenlik, personellerinin maaşlarında herhangi bir aksatma yapmadan düzenli bir şekilde ödeme yapmaktadır.

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ, uyguladığı okul güvenlik modeli ile okul ile ilgili fiziki güvenliği artırıcı önlemler de saptanarak okulların güvenliklerinin sağlanması için, okul giriş ve çıkış kontrolü, okul katlarının güvenliği, öğrenci güvenliği ve kontrolü, yangın güvenliği ve dışarıdan yetkisiz kişilerin okula girişini engelleyici tedbirleri alan, okul güvenliği hizmetlerini en iyi şekilde vermek arzu ve isteğindedir.

Firmamız tarafından Risk analizi yapılan okul çevre duvarları, Kamera sistemi, Yangın ve Alarm sistemleri, aydınlatma sistemleri vs. etmenler ve risk faktörleri değerlendirilerek, okul yönetimi ve gerekirse emniyet müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve bu amaçla gerekli belge ve raporları inceleyerek, kısa (özet) ve uzun (detaylı) okul özel güvenlik rehberi önerilerinde bulunarak, daha etkin okul güvenliği hizmeti vermeyi amaçlar.

Yegane varlığımız çocuklar için okullarda alınması gereken güvenlik önlemlerini daha da ayrıntılı hale getirmek, hem firma politikamızın daha iyi anlaşılması hem de okullarda daha iyi bir güvenlik sağlanması için bir zorunluluk halini almıştır. Bu itibarla, okullarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması için bazı tavsiyelerimiz aşağıdadır;

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ olarak çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli olması hasebiyle okul güvenlik hizmetleri, gerekli eğitimleri almış almış uzman kadromuz, siz, çocuklarımız ve okulunuz için en profesyonel çözümleri işbirliği içerisinde sağlar.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1