Sipahi Güvenlik

Üniversite Güvenliği

Üniversite Güvenliği Hizmetleri

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi …

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri,  Yüksekokul ve Üniversite güvenliği hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir güvenlik şirketidir. Üniversite güvenliğinin gerçeğinin eğitim kurumlarının temel sorumluluğunun bu işlevi huzur ve güvenli bir şekilde yerine getirmek olduğuna bağlı olduğunun bilincindedir. Devlet üniversitelerinde ve özel üniversitelerde güvenlik, sağlık eğitiminin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerin alması gereken gerekli güvenlik önlemleri konusunda;

 • Güvenlik önlemleri dikkatle gözden geçirilmeli
 • Görevli özel güvenlik personeli üniversite güvenliği konusunda yetiştirilmeli
 • Üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturulmalı
 • Provokatif davranışların önlenmesi için gerekli önleyici tedbirler alınmalıdır.

Eylemler (provokasyon) ve tehlikeli eylemler, metal kapı dedektörleri, X-ray ekipmanı, el dedektörleri ve benzeri güvenlik teknolojilerini desteklemelidir.

Üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyanlar, güvenli bir ortamda ders görme hakkına sahiptirler. Bu nedenle amacı eğitim ve kariyer olan öğrencilerin ve üniversite yönetimlerinin profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmetleri ile reaktif öğrenci hareketlerinden ve ideolojik eylemlerden korunması gerektiği açıktır.

Üniversite Güvenliği Hizmetleri

Sipahi Üniversitesi Güvenliği Risk Analizi noktasında ve Üniversite Güvenlik Koordinasyon Grubu’nun kurulmasından sonra Üniversite, özel güvenlik hizmetleri için gerekli gördüğü aşağıdaki hususları Özel Güvenlik Kanununun 7. maddesi uyarınca özel güvenlik personeline verilen yetkiler çerçevesinde uygulamaktadır.

Genel sorumluluklar ise; Üniversite yerleşkelerinin, binalarının ve diğer birimlerin güvenliğini sağlamak ve gerekli önlemleri almaktır.

Üniversite Güvenliği Sağlayan Firmamızın Çalışma Prensipleri

 • Sipahi güvenlik şirketi yöneticileri ve özel güvenlik personeli arasında gerekli koordinasyon ve bilgi alışverişini sağlamak için profesyonel bir “üniversite özel güvenlik yönetimi” birimi kurmak.
 • Yeni güvenlik prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için bir “strateji geliştirme toplantısı” düzenlemek
 • Üniversite yönetimi, öğrenci birliği temsilcileri ve özel güvenlik temsilcilerinin, özel güvenlik hizmetleri sırasında karşılaşılan sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlem ve çözümleri belirlemek için olağan sorunlarını çözüme kavuşturmak.
 • X-ışınları, el dedektörleri, metal kapı dedektörleri, patlayıcı koku dedektörleri, posta kontrol dedektörleri, el tipi sıvı patlayıcı dedektörleri, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemleri (CCTV) gibi teknik ekipmanların kullanımını sağlamak.
 • Öğrencilerin girmek istedikleri herhangi bir Üniversite binası ve tesisinin kapısına girmesini önlemek için Kart Kontrollü Geçiş Sistemi (CACS) kullandırmak ve kontrollerini sağlamak
 • Otoparka giren araçları engellemek, tuzaklar, yol tutma cihazları, sürgülü kapılar ve diğer sistemler aracılığıyla kontrol etmek için araç erişim kontrol sistemini kullanmak.
 • Yasadışı toplantı ve gösterilere katılanların tutuklanması ve tutuklanan öğrencilerin genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi.

Öğrenci Kimlik Kontrolü Ve Ziyaretçi Kartı Başvurusu

 • Girişte öğrenci kimliğinin kontrol edilmesi
 • Üniversitenin izni kapsamında konuklar için ziyaretçi kartı başvurusunda bulunulmasında hizmet verilmesi

Üniversite Çevre Güvenliği ve Bina Güvenliğinin Sağlanması

24 saatlik vardiyalar ve yeterli sayıda personel hizmetinin sağlanması ile güvenlik personelinin sadece kapıda istikrarlı bir şekilde çalışması ile sınırlı değil, aynı zamanda açık alana hakim bir şekilde çalışması gerekmektedir. Üniversitenin özel güvenlik hizmetleri kapsamında;

 • Üniversite özel güvenlik hizmetlerini kesintisiz 7/24 vardiyalı olarak sağlamak.
 • Kampüs çevresindeki duvarlar, dikenli teller ve yetkisiz erişim riski olan noktalar devriyeler ve çevre güvenlik sistemleri tarafından kontrol etmek
 • Güvenlik personeli gece gündüz devriye gezer ve Üniversite güvenliği sorunlarına en kısa sürede müdahale eder.
 • Eğitim bittikten sonra geceleri üniversitenin dış kapısı kilitlenir, giriş çıkışlar kontrol edilir.
 • Akşam saatlerinde dekanlık, sekreterlik, çalışma odası, laboratuvar, derslik, öğrenci işleri ofisi, konferans salonu, spor salonu, kütüphane, stüdyo ve diğer yerlerin kapıları ve ışıkları sürekli izlenir, kontrol noktalarında sürekli devriye gezer ve gezi kontrol devriyesi yapılır.
 • “Yangın söndürücü” ve “yangın musluğunun” yangın riski altında olup olmadığı kontrol edilir. Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler için oluşturulan acil müdahale planına göre güvenlik personelinden oluşan bir koruma ve kurtarma ekibi teçhiz edilmektedir.

Üniversite Trafik Düzeni, Denetim Ve Rehberlik Hizmetleri

Yerleşkede öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler için park yeri ayrılmışsa, “araç tanıtım pulu” (etiket) yapıştırılmalıdır. Araç kimlik mührü ve ehliyet kontrol edilmelidir. Sipahi Güvenlik Şirketi, üniversite güvenlik hizmetlerinin uygulanması için genel bir kuralları göz ardı etmeden eksiksiz olarak yerine getirir. Kampüs trafik düzeni, giriş ve çıkışta araç kontrolü ve trafik kontrol uygulamaları ile tek yönlü çalışma esasına dayanmaktadır.

Üniversite Spor Müsabakaları, Seminerler, Toplantılar, Konferanslar ve Sempozyumlar

 • Üniversite tarafından düzenlenen çeşitli ziyafetler, kutlamalar, spor, bilimsel veya sosyal etkinlikler için özel güvenlik hizmeti vermek.
 • Spor organizasyonunda misafirlerin giriş çıkışlarını takip etmek
 • Okulda yapılan toplantı ve spor müsabakalarında okula araba ile giriş yapılıp yapılmayacağına ve dışarıdan okula giriş yapılıp yapılmayacağına okul idaresi ve ilgili dekanlığa danışılarak karar vermek ve kararları uygulamak.
 • Yarışma veya konferanslara davet edilen ziyaretçiler, Üniversite güvenliği tarafından kontrol edilecektir.
 • Özel Güvenlik Hizmet Kanunu’nun 7. Maddesi ve Üniversite Güvenlik Hizmeti Uygulama Esasları (Eğitim Kurumlarının Güvenliği ve Okul Güvenlik Modelleri) kapsamındaki diğer görevleri yapmak.

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir.

Gerek Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf Üniversitelerinde güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerde alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, görev yapacak özel güvenlik görevlileri üniversite güvenliği konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, El dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir.

Yüksekokul ve Üniversitelerin çeşitli bölüm ve fakültelerinde eğitim gören kişiler, yetişkin olma yolunda hızla ilerleyen gençler, yani çocuklarımızdır. Bu sebeple amacı eğitim ve kariyer olan öğrencileri ve üniversite yönetimlerini tepkisel öğrenci hareketleri ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmeti ile korumak gerektiği ortadadır.

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri risk analizi ve üniversite güvenliği koordinasyon ekibini teşkil etmesini müteakiben, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının 7. Maddesi gereğince Özel Güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler çerçevesinde Üniversite özel güvenlik hizmetlerinde uyulması gerekli gördüğü hususları uygular.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1