Sipahi Güvenlik

Marina Güvenliği

Marina Güvenliği Hizmetleri

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ, liman ve marina güvenliği hususunda etkili güvenlik…

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, liman ve Marina güvenliği için etkin güvenlik ve koruma sağlamayı amaçlayan, dubalar ve tüm limanlar sınırları içinde, ister gemi (yat, tekne, motoryat vb), gemi olsun, Marina güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Misafirler, çalışanlar (kaptan, mürettebat) ve hizmetliler üst düzeyde güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Marina Güvenliği Hizmetleri

Marina güvenliği politikası konusunda dikkat edilmesi gereken konular şöyledir;

Ülkemizde hali hazırda çeşitli Marinalarda farklı güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bunun nedeni marina yönetiminin aldığı güvenlik kararıdır. Bazı iskelelerde sadece yat ve diğer tekne sahipleri (kart sahipleri) dubaya girebilirken, diğer iskelelerde misafirler rahatlıkla geçebilmektedir. Gemiyi ve gemideki insanları korumak en öncelikli görevlerdendir. Marina yönetimi departmanı, gemi sahibine ve misafirlere en az rahatsızlıkla gemiye girmelerini ve denetlemelerini sağlamalıdır.

Örneğin PONTONS’u mahremiyet nedeniyle izleyen bir kamera yerleştirmemek bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Ancak bu istenmeyen bir yöntemdir. Çünkü insanların bir teknede rahatça oturmasını ve özgürlükleri engellenebilir. Çoğu terminalde, kişisel özgürlük ihtiyacı, genel güvenlik ihtiyacından önce gelmektedir. Bu iki konu arasındaki riskler, armatörler ve Marina yönetimi tarafından çözülmelidir.

Marina Giriş-Çıkış Kontrollerinin Sağlanması

Marinada çalışanların giriş kontrolü uygulanırken, çıkış kontrolleri genellikle uygulanmaz. Örneğin, bir gemiye bakım ve temizlik için giren personelin giriş saatinin kaydedildiği güvenlik yöntemi, gece belli bir süre geçtikten sonra ayrılmayan çalışanları kontrol etmemektedir. Ancak gözlemlenen çok sayıda suç (hırsızlık, elektronik teçhizatın çalınması, gemilerin izinsiz açılması, gemilere zarar verilmesi vb.) sadece dışarıdan gelen yabancılar tarafından değil bu kişiler tarafından da işlenebilmektedir. Bu nedenle gemiye binen çalışanların çıkış kayıtlarının tutulması ve gece çalışması yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi, marinanın ve geminin güvenliği açısından önemli bir konudur.

Güvenlik görevlileri, güvenlik proje yöneticileri ve Marina güvenlik görevlileri atanmalıdır. İskelede gemi tanıma sistemlerinin kullanılması, gemilerin izinsiz giriş-çıkışlarını engelleyebileceğinden bu sistemler kullanılmalıdır. Bu sayede gemi etiketi üzerindeki bilgiler mobil terminal veya RFID okuyucu fonksiyonlu sabit bir cihaz yardımıyla terminal yönetim ofisinde toplanarak görüntülenebilir ve geminin terminaldeki konumu takip edilebilir.

Marina Güvenlik Kontrollerinin Önemi

Deniz üsleri, limanlar, rıhtımlar, petrol platformları, su altı boru hatları, gemiler ve kıyı tesislerine yönelik terör saldırıları tüm ülkeler için büyüyen bir risktir. Günümüzde terör örgütleri dalış teknolojisi eğitimlerini güçlendirmektedir. Bu nedenle dalış ekiplerinin saldırı riski daha fazladır. Bu nedenle, tehditlere yanıt vermek ve saldırganların girişimlerini belirlemek için sonar, radar ve dalgıç algılama sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli güvenlik ve savunma teknolojileri de dikkate alınmalıdır.

İnsanların algılanması, patlayıcılar, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ya da hırsızlığı; üsler, limanlar, rıhtımlar ve gemiler için tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaya araçları metal dedektörleri, bagaj tarayıcıları, mobil X-ray cihazları, patlayıcı ve uyuşturucu tespit cihazları kullanılmalıdır. Erişim kontrol çözümlerinin (döner kapılar, kapılar, rıhtımlar, engeller, tümsekler ve hassas ve kısıtlı alanlara girişler gibi) kullanımı, çok katı tanımlama sistemleri, biyometrik güvenlik sistemleri ve gelişmiş kapı kilit sistemleri aracılığıyla etkin bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu nedenlerle, marina yönetimi personelinin bir güvenlik beyanı hazırlaması ve güvenlik şirketini armatör ve misafirlerin bu kurallara uymasını sağlamak için yetkilendirmesi gerekmektedir.

Firmamızın Marina Güvenlik Hizmetleri Konusunda Verdiği Hizmetler

 • Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri tarafından sağlanan standart Marina güvenliği hizmetleri ve çerçevesi aşağıdaki gibidir;
 • Armatör, mürettebat ve misafirlerin terminal işletme yönetmeliğine uygun hareket etmesini sağlamak,
 • Demirlenmiş olan tekne ve gemilerin güvenliğini sağlamak,
 • Marina giriş çıkış kontrolü ile birlikte giriş çıkışların kayıt altına alınması işlemi,
 • Gümrük gözetimi altındaki ürünlerin kontrolsüz giriş çıkışlarını engellemek için gümrük memurları ile işbirliği yapmak,
 • Terminal yapısındaki kontrol noktalarına ortak alanlardan yetkisiz erişimin engellenmesi,
 • Terminal tesislerini terörizm, vandalizm, hırsızlar ve profesyonel hırsızlıktan ve diğer suç eylemlerinden korumak,
 • Armatörler ve diğer terminal kullanıcıları için çeşitli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ, liman ve marina güvenliği hususunda etkili güvenlik ve koruma sağlamayı hedeflemekte, ponton ve tüm liman sınırları dahilinde gerek gemi (yat, kotra, motoryat vs) , gemi sahipleri, misafirler ve çalışanlar (kaptan, mürettebat ve hizmetliler) için üst düzey güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Marina özel güvenlik hizmetleri kapsamında tanımlar;

 • Marina Tesisi: “Sınırları idare tarafından tespit edilen, gemilerin güven içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ve demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı bölümleri ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal veya yapay deniz yerini”
 • Marina Güvenlik Değerlendirmesi: “Marina tesisine yönelik içeriden ve-veya dışarıdan gelebilecek her çeşit eyleme karşı fizibilite ve güvenlik risklerinin analizi ile belirlenen bu risklerin değerlendirmesini içeren tespiti”
 • Marina Güvenlik Planı: ”Marina tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik riskinden korumak için alınacak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş planı”
 • Marina Tesisi Güvenlik Sorumlusu: ”Marina tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, incelenmesinden ve sürdürülmesinden ve Marina yetkilileri ve SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Şirketi Güvenlik Sorumlusu ile olan ilişkilerden sorumlu kişiyi”ifade eder.
İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1