Sipahi Güvenlik

Müze Güvenliği

Müze Güvenliği Hizmetleri

Müze güvenliği ; Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi…

Müze güvenliği, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi noktasında son derece önemli bir konudur. Müzelerin güvenliği ve korunması profesyonel bir konudur.

Sipahi Güvenlik, müze güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Türkiye’nin tarihi, sanatsal, kültürel ve doğal zenginliklerini oluşturan eserleri çeşitli tehlikelerden korumayı ve her ihtimale karşı tüm hukuki ve fiziki imkânları kullanarak bu geri dönüşü olmayan değerlerin korunması için gerekli tedbirleri almayı amaçlar.

Açık hava müzesi veya müze, saray, kale, cami, kilise, türbe, köşk ve diğer tarihi eserlerin taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının güvenliğine ilişkin usul ve esaslar hakkında tüm görevleri yerine getirir.  Müze ve ören yeri güvenlik önlemlerinin uygulama usul ve yöntemleri, güvenlik sistemi, müze giriş çıkış denetimi, iç ve dış güvenlik önlemleri ilke edinir.

Müze Güvenliği Kapsamı İçinde ne gibi güvenlik önlemleri sunuyoruz

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firması olarak Müze güvenliği kapsamında; müze alanında oluşabilecek zararları ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tespit ederek, güvenlik müzesinin risk analizini yapıyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bunun yanı sıra hizmet öncesi ve hizmet sırasında (hedeflenen) Müze güvenlik hizmetlerinde görev yapacak personelimizin görevlerini profesyonel bir şekilde yapmalarını sağlayacak şekilde eğitilmesi, risk alanlarının tespit edilmesi ve gerekli elektronik güvenlik sistemlerinin kurulması sağlanmaktadır. Personel güvenliğini sağladığımız müzenin giriş ve çıkışları da elektronik güvenlik ile uygulanmaktadır. Müze içi ve dışı güvenlik 7/24 gözetleme kameraları sürekli olarak takip altına alınmakta ve gereken şartlar doğrultusunda hizmet verilmektedir.

Sipahi Güvenlik Ören Yeri ve Müze Güvenlik Hizmeti Genel Standartları

 • Her ayın sonunda, müze yöneticileri ve sitenin özel güvenlik şirketinin yetkilileri bir sonraki ay için bir özel güvenlik görev çizelgesi hazırlamalıdır.
 • İzleme listesi, listede adı geçen kişileri bilgilendirecek ve müze yönetim biriminin onayı ile sadece güvenlik şirketi, güvenlik personeli ve müze yönetim personelinin görebileceği bir levhaya asılacaktır.
 • Görev günlerinde özel güvenlik personelinin izin alması, rapor vermesi veya izin istemesi halinde, programlı yedek güvenlik personelinin görev yapmasına izin verilir. Özel güvenlik sözleşmesinde yedek güvenlik görevlisi öngörülmemişse Sipahi Güvenlik Şirketi güvenlik görevlisi atayacaktır.
 • Vardiya devir işlemleri, müze yönetimi tarafından onaylanmış ciltli kasa devir defterine kaydedilmelidir.
 • Güvenlik amirleri, güvenlik şirketi yetkilileri ve müze yöneticileri güvenlik kılavuzunu sık sık kontrol etmelidir.
 • Mesai saatleri dışında müzenin özel güvenlik görevlileri ve müze küratörü tarafından belirlenen yetkili personel dışında hiç kimse izinsiz olarak müze ve örenyerlerine giremez.
 • Mesai saatlerinin başında ve sonunda; müze, gündüz ve gece özel güvenlik, nöbetçi personel, profesyoneller ve iç hizmet amirleri nezaretinde gerekli fiziki kontrol yapılır ve olay kayıt altına alınır. Dolayısıyla görev başında imzalanır.
 • Müze teşhir salonları, galeriler, depolar ve vitrinlerin anahtarları kapalı dolap veya kasalarda saklanmalı, müze küratörü ve yardımcıları sorumlu olmalı ve korunmalı, aksi takdirde müze yönetimi tarafından görevlendirilen uzmanlar sorumlu olmalıdır. . Anahtar teslim defterine iş günü sonunda anahtar teslimi yapılarak hırsıza teslim edilmelidir. Müze anahtarının mesai saatleri dışında personele verilmesi yasaktır.
 • Müze teşhir salonunun kapısı mesai bitiminde kilitlenir ve mühürlenir. Her vardiya mührü kontrol etmeye başladıktan sonra lobi ziyaretçilere açıktır.
 • Tüm teşhir dolapları, kültür varlıkları depolarının kapıları ve kültür varlıklarının saklandığı dolaplar da kilitli ve mühürlü olmalıdır. İlgili birimler tarafından kontrol edilmeden açılmamalıdır. Açarken ve kapatırken rapor kullanılmalıdır.
 • Müzenin özel güvenlik görevlileri ve görevli personeli, ambalaj poşeti gibi eşyaları kontrol etme hakkına sahiptir ve sergi salonuna paket ve poşet getirmelerine izin verilmez. Çantalar ve paketler girişte mal sahibi tarafından kontrol edilip kontrol edildikten sonra ziyaret sonuna kadar uygun bir yerde saklanmalı ve bunun için gerekli güvenlik dolapları sağlanmalıdır.
 • Müze yönetimi tarafından fotoğraf ve kamera çekiminin yasaklanması durumunda, bu kurala uymayan ziyaretçilerin kibarca uyarılması, uyarıyı dikkate almayan ve çekim ekipmanlarından ayrılmak istemediğini belirten ziyaretçilerin kibarca alınması gerekmektedir.
 • Müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler, bilet gişesinde özel güvenlik görevlileri tarafından rahatsız edilmeden gözetim altında tutulmalı, şüpheli oldukları tespit edilirse derhal üstlerine bildirilmeli ve acil durumlarda önleyici ilk yardım yapılmalıdır.

Müze güvenliği ; Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi açısından son derece önemli bir konu olup, müzelerin güvenliği ve korunması profesyonel bir konudur.

Örenyeri ve Müze güvenlik hizmetleri konusunda uzmanlaşmak isteyen SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ; Türkiye’nin Tarihi, sanatsal, kültürel ve doğal zenginliklerini oluşturan eserlerin her türlü tehlikeye karşı korunması ve yitirilmesi halinde telafisi olmayan bu değerler için tüm yasal ve fiziksel olanakları kullanarak gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır.

Gerek açık hava müzeleri olsun ve gerekse belirli kapalı bir alan içinde oluşturulan müzeler, saraylar, kaleler, camiler, kiliseler, kabirler, kasırlar, konaklar, yalılar, köşkler ve sair tarihi eser olsun, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının güvenliği konusundaki usul ve esaslar ile müze ve ören yerlerindeki güvenlik uygulamalarının nasıl ve ne şekilde yerine getirilmesi gerektiğine dair, nöbet sistemi, müze giriş-çıkış kontrolleri, iç ve dış güvenlik önlemleri konularındaki özel güvenlik prensiplerimiz ve standartlarımız aşağıdadır ;

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ; Müze Özel Güvenliği kapsamında; Müze alanında bulunan eserler ile ziyaretçilerin can ve mal güvenliğine gelebilecek zararlar önceden tespit ederek gerekli tedbirler alınmasını, müze güvenliği hizmetlerinde görev yapacak personelimize gerek hizmet öncesi ve gerekse hizmetiçi (Oryantasyon) eğitimi vererek, profesyonel bir şekilde görev ifa etmelerini sağlayarak, güvenliğini üstlendiğimiz müzenin Risk analizi çıkarılarak riskli bölgeler belirlenip,Güvenlik Risk Yönetimi için gerekli elektronik güvenlik sistemlerinin kurulması önerilir. Personelli güvenliğini sağladığımız Müze giriş ve çıkışları ayrıca elektronik güvenlik altına alınarak müze içi ve müze dışı güvenliği 7 gün 24 saat esası çerçevesinde güvenlik kameraları ile sağlanır.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1