Sipahi Güvenlik

Adliye Güvenliği

Adliye Güvenliği Hizmetleri

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ., Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları…

Sipahi güvenlik ve koruma hizmetleri, Adliye güvenliği ve mahkeme güvenliği hizmetleri konusunda uzmanlaşmış, mahkemeler ve mahkemeler ile yargı bölgeleri olarak tüm yargı birimlerinin güvenliğini koruyan 5188 sayılı kanunlar gereğince hizmet veren bir şirkettir.

Temel özel güvenlik eğitiminin gerekli olduğu durumlarda şekil ve koşullar “Kanun ve Uygulama Yönetmeliği”nin 1 No’lu maddesi ile belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının ve bu eğitimi tek başına almak isteyen bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için, en üst düzeyde hizmet veren eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre programlarına devam etmelerini sağlamaktayız.

Kalite yönetim sistemi; koruma, uygulama ve denetim sürecinde çok önemlidir. Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, uzman kadrosuna sağladığı çeşitli lojistik ve koruma destekleri ile hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmaktadır. Güvenlik hizmetlerinin kalitesi, personelin dikkatli seçimine, araştırılmasına ve eğitimine bağlıdır.

Adliye Güvenliği Hizmetleri Neden Alınmalıdır?

Adliye güvenliği ve çalışmalarında bazı sorunlar, riskler ve özel durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunlar;

 • Adliye personeli, mahkeme çalışanları, adliye muhabirleri ve avukatlar giriş çıkışlarda, kapılarda ve röntgen cihazlarında kimliklerini göstermeden girebilirler.
 • Üçüncü şahıs saldırılarına yol açabilecek tartışmalar, hakaretler ve kavgalar.
 • Kitle hareketleri ve terör faaliyetleri.
 • Malların çalınması ve belgelerin korunamaması
 • Girmek için özel yetki gerektiren noktalara erişimin kontrolü
 • Hakimleri, savcıları, avukatları, basın mensuplarını ve diğer mahkeme personelinin korunması
 • Otoparka giren tüm araçları kontrol etmek için özel bir alt arama dedektörü kullanmak
 • Tehlikeli durumlarda polislerle birlikte çalışmak

Dolayısıyla Adliye gibi yerlerde güvenlik hizmetlerinin alınması zorunludur. Bunun için alanında uzman güvenlik şirketleri ile çalışmanız en doğrusu olacaktır.

Güvenliğiniz Sipahi’den Sorulur

Şirketimiz, yargı kurumlarını adaletin temeli olarak korumak ve olası suç fiillerini önlemek için emniyet teşkilatı ile işbirliği yaparak hizmet verdiği mahkemelerde ve/veya adliyelerde en üst düzeyde Adliye güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Mahkemelerde ve/veya Adalet Sarayında çalışan tüm personelin güvenliği gibi genel güvenliği sağlamak; el dedektörleri, X-ray cihazları, metal kapı dedektörleri, döner kapılar, emniyet kemerleri gibi tüm güvenlik önlemleri için teknik ekipman sağlamak durumundadır. Bununla birlikte bariyerler, Otomasyon sistemi ve CCTV kamera kontrol sistemi güvenlik hizmetlerini kolaylaştırmak için saldırgan savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemlerini alıyoruz.

Mahkeme ve/veya hizmet veren Adliyenin bu donanımlara sahip olması durumunda, bu ekipmanların kullanımında ve izlenmesinde herhangi bir kesinti olmaması için şirketimizin teknik personeli tarafından yerinde eğitim verilmektedir. Bu elektronik güvenlik sistemleri daha önce satın alınmadıysa, yönetime bunları satın alması tavsiye edilir. Görevli personel, şirketimizin gözetim ve değerlendirme birimi tarafından farklı gün ve saatlerde, haber verilmeksizin ve sürekli olarak gözden geçirilir ve sonuç raporu sizlere iletilir.

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ., Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları ile mahkeme salonları ve tüm Adli birimlerin güvenliğini yasa dışı olaylara karşı deneyimli özel güvenlik görevlilileriyle 5188 sayılı kanun çerçevesinde korur.

Adalet hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde genellikle Polis tarafından sağlanan güvenlik, son zamanlarda özel güvenlik firmaları tarafından sağlanmaya başanmıştır. Bunun nedeni Emniyetin yoğun işyükünü hafifletmek ve polis memurlarına asli işlerini yapabilme imkanı sağlamaktır.

5188 sayılı yasanın özel güvenlik şirketlerine verdiği hak ve yetkiler Adliye Güvenliği hizmetinin de güvenlik firmalarınca yapılabileceği yönündedir. Örneğin Beşiktaş İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi güvenlik şirketleri tarafından korunmakta olup, benzer adliyelerde özel güvenlik hizmeti alımı önümüzdeki günlerde artacaktır. Daha önce Adliye giriş-çıkışlarını kontrol eden polis, bu görevini risk oranı yüksek duruşma ve halk hareketleri hariç özel güvenlikçilere devretmiştir.

Adalet Sarayı Güvenliği ve Adliye güvenlik hizmetleri hakkında genel çalışma tarzımız :Adalet mekanizmasına emniyet ve güvenlik zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Adliye güvenliği Adalet sarayının kapısının eşiğinde son bulmaz. Bilakis yeni başlar. Duruşma salonları, mahkeme kalemleri, Savcılık büroları, Hakim Savcı odaları, Avukatlara özel Baro odaları, Basın odaları, bekleme koridorları, kafeteryalar ve otoparklar da yerel çevrenin bir parçası olup, Yargı mensupları, personel ve Avukatlar açısından “en güvenli iş yeri olma” özelliğinde olmak zorundadır. Bariz güvenlik zaafiyeti taşıyan ve dolayısıyle iyi korunmayan adliyeler ise, vatandaşlar için “ziyaretçilerin iyiliğinin önemsenmediği” mesajını gönderirler. Güvenli Yargı mekanını yaratmak için “kaliteli misafir güvenliği prosedürü” ilk adımdır.

Rutin Eleman kontrol ve denetimi :SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. elemanlarının Adliye güvenlik ve koruması konusunda en iyi özelliklere haiz olarak yetişmesini sağlar. Sürekli güvenlik güncellemelerini verir, personel ve misafirler ile Adliye kültürü yönünden aynı dili konuştuklarına emin olur. Zira çalışanın, hizmette bulunduğu kişilerle yeterli ve gerekli iletişimi kuramadığı için güvenlikte sorun oluşabileceği hususu mesleki tecrübelerimiz ile sabittir. Baş Savcılık ve Adliye yöneticileri tarafından görev ve yetki verildiği takdirde; Sadece Yargı mensupları ve misafirler değil, onların eşyalarını korumak da güvenlik şirketimizin sorumluluğundadır. Örneğin; Terör hareketlerinde, amaçları belirli bir alanı yıkmak veya zarar vermek isteyenler varken, alan korumasında tedbirsiz misafirleri de göz önüne almak gerekir. Misal; İçinde bulunduğu iş yükü nedeniyle Hakim, Savcı, Avukat, Memur veya görülmekte bulunan davasının psikolojik etkisindeki vatandaşlar eşya ve sair araç-gereçleriyle ilgilenmeyi adeta unuturlar. SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Adliye güvenliği bunların yanı sıra, temizlik çalışanları ve tüm idari personelinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur, ortamının herkes açısından hem huzurlu hem de mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmaya çalışırlar.

Adliye güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenli hizmetinden ibaret değildir. Çoğu Adliye çalışanı acil durum güvenlik maddelerini bilmeyebilir. SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ, Adliye güvenlik programını tasarlar, çalışan ve misafirlerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda dilenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı hizmetini titizlikle verir.

Bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde; SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ adliyede görevli güvenlik görevlilerini, yönetimden edindiği bilgileri de içermek üzere oryantasyona (meslek ve görev içi eğitim) tabi tutar. Güvenliğin ve Adliye Yönetiminin sadece tesisi değil Adliye personeli ve konukların ihtiyaçlarını da karşılayan güvenlik şablonları geliştirmeleri zorunludur.

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ yönetimi ve üst düzey idari kadrosu, Adliye güvenlik görevlileri ile yerel Emniyet teşkilatının bağlantısını kurar. Yerel Emniyet müdürlüğü istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, Adliyede neyin nerde olduğunu personelimizden kolay ve hızlı bir biçimde öğrenebilmelidir. Firmamızca yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar hem zamanı ve yaşamları korumakta ve hem de olası tehlikeleri minimuma indirgemeyi hedeflemektedir.

Tesis ve insan koruması için gerekli güvenlik donanımını kullanabilen SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ görevlileri, tüm Adliye güvenlik sistemleri, başta giriş-çıkış kapılarındaki X-Ray cihazlarını, Metal kapı dedektörlerini, alarmları, şifreli yerlerde kimlerin şifreleri kullanabileceği veya bunları yasadışı bir şekilde yayabileceği konuları üzerine ciddi kontroller yapar. Asansörler dahil güvenlik kameralarını sürekli kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar.

Bu bilgiler çerçevesinde SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ özel güvenlik görevlisi şunları çok iyi bilir;

 • Adliyelerde çöpün atıldığı alanların dahi korunması gerekir.
 • Tüm otopark yerlerinin aydınlatılmış ve izlenebilir olmasına dikkat edilir.
 • Adliyenin havalandırma sistemi kontrol edilir.

Tüm yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu? Bir terörist saldırısı ya da yangın durumunda insanlar yangın merdiveni veya duruma göre çatı veya terastan tahliye edilebilir mi? Adliyenin ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı? gibi…

Adliye güvenliğinde sıkça karşılaşılabilecek sorunlar, bazı rizikolar ve özel durumlar;

  • Giriş Çıkış kapılarında, turnikelerde ve x-ray cihazlarında, Adliye personeli, Adliye Muhabirleri ve Avukatların kimliklerini göstermek suretiyle aranmaksızın içeriye alınması.
  • Mahkemelerin yoğun iş yükü nedeniyle, bekleme salonları ve koridorlarda beklemek durumunda olan davacı ve davalılar ile onlarla birlikte gelmiş 3.şahısların yaratabileceği tartışma, hakaret ve neticede darp suçuna varan kavgalar.
  • Toplu halk hareketleri ve terörist eylemler.
  • Özellikle UYAP sistemini korumak, Hakim-Savcı odaları ve onlara tahsis edilmiş bilgisayarlar vb. eşyaların çalınması, dosyaların korunması.
  • Özel yetki ile girilmesi gereken noktalara erişimin kontrolü.
  • Hakim, Savcı, Avukat ve Basın mensupları ile diğer adliye personelinin koruma altına alınması.
  • Otoparka giriş yapan tüm araçların özel alt arama dedektörleri ile kontrolü.
  • Riskli durumlarda Polise ihbar ve birlikte çalışma.

Bunlar, sınırlı sayıdaki (numerus clasus) risk ve durumlar olmayıp, belirgin sorunlar olarak nitelendirilmiştir. SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Adliye güvenliği branşında çalışan (veya çalışacak) personeline Adliye güvenlik görevlisi oryantasyonu uygulayarak, en üst düzey güvenliği sağlamayı, bu konuda Emniyet teşkilatı ile eşgüdümlü çalışarak Adaletin Temeli olan Yargı yerlerini korumayı ve olası suç fiillerini önlemeyi hedeflemektedir.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1