Sipahi Güvenlik

AVM Güvenliği

AVM Güvenliği Hizmetleri

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ; Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin…

Son yıllarda alışveriş merkezlerinin sayısı önemli ölçüde artış göstermiş ve artmaya devam etmektedir. Bu noktada AVM Güvenliği gerekli bir noktaya gelmiştir. Sektörün büyüme trendi bu kadar yoğun ilgi gördü ve artık özel güvenlik tedbirlerinde kaçınılmaz bir değişiklik gerekiyor.

Alışveriş merkezlerinin ilk zamanlarında sayılarının az olması, rekabetin olmaması ve güvenlik bütçelerinin yüksek olması güvenlik önlemlerinin uygulanmasını çok kolaylaştırdı. Bu, alışveriş merkezine girmeye çalışan ziyaretçilerin yüksek standartta bir denetim almalarını sağlar.

AVM Güvenliği Sisteminin Kurulması

Teknik olarak bir bina güvenlik faaliyeti olan AVM güvenliği, departmanın doğası gereği, güvenliği istenilen ölçülerde sağlama sanatıdır. Geçiş kontrolü çok sıkı olan yerlere göre daha az uygulama vardır, ancak ziyaretçileri rahatsız etmez.

Günümüzde bütçe ve maliyet düşürme kaygıları nedeniyle alışveriş merkezi girişlerinde özel güvenlik görevlisi sayısı azalmaktadır. Her kapı için röntgen cihazı zorunlu olmasına ve en az iki kişi olması gerekmesine rağmen, AVM girişinde genellikle sadece bir kapı dedektörü ve el dedektörlü güvenlik görevlilerinden oluşan bir güvenlik kontrolü bulunur. Giriş kapısı veya iç devriye personeli sayısını azaltarak tasarruf etmeye çalışılmaktadır.

Alışveriş Merkezlerinde Güvenli Koruma Sistemleri

AVM güvenliği teknik olarak bir bina güvenlik faaliyetidir ve girişte kontrol önlemleri alınması kaçınılmazdır. Ancak bu kontrol önlemlerinin düzeyi, AVM’de perakende işinde yaşaması gereken müşterileri rahatsız etmemeli, diğer yandan AVM’deki misafirleri ve işletme sahiplerini de güvende hissettirmelidir. Mevcut güvenlik ortamında, görünüşte birbiriyle çelişen bu iki ihtiyacın aynı anda nasıl karşılanacağı, AVM yönetimi ve güvenlik birimlerinin doğru cevabı bulması gerekiyor. Bu soruyu cevaplamak için yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Öncelikle AVM girişinde bulunan erişim kontrol sensörü çeşitli metal objelere sinyal göndermek yerine AVM için tehlikeli olan silah ve bıçakları algılayabilmesi için hassasiyet ayarına getirilmektedir.

AVM Özel Güvenlik Teknolojisi Uygulamaları

AVM güvenlik teknolojisinde başarılı olmak için teknoloji, güvenlik insan gücü ve iletişim konularında temel yatırım açısından yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Unutulmaması gereken bir şey var ki; AVM ve perakende güvenliğinin asıl görevi personeli korumak, müşterilerin güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak ve hırsızlığı önlemektir. Özel güvenlik, olay yeri inceleme ekibine her seferinde yardım etmeli ve hırsızın ne çaldığını bulmaya çalışmalı ve AVM’nin genel olarak güvenliğini sağlamalıdır. Bu olayları önlemenin en önemli yolu, güvenlik personeli ile işletmeler ve yönetim arasındaki iletişim araçlarının sağlıklı bir şekilde sağlanmasıdır.

Sipahi Güvenlik Hizmetlerinde Güven

Sipahi Güvenlik Hizmetleri, AVM güvenliği konusunda uzmanlaşmış bir güvenlik şirkettir. Dolayısıyla işletmelerin ihtiyaçlarına göre AVM ve mağazalar ve diğer tesislerde olan işletmeleri, çalışanlarını, müşterilerini ve ziyaretçilerini çeşitli tehditlerden korumak için gerekli önlemleri alarak hizmet vermektedir.

Profesyonel AVM Güvenliği aşağıdaki görevleri yerine getirir;

 • Alışveriş merkezi giriş güvenliği
 • Başlıca Tehdit Unsurları :
 • Gasp
 • Hırsızlık
 • Katların güvenliği
 • Mağaza güvenliği
 • Müşteri ve personel güvenliği
 • Otopark güvenliği
 • Sorunlu müşteri

Güvenlik sektörünün en önemli zaafları;

 • Müşteri ilişkilerinin denetlenmesi
 • Personel ilişkilerinin denetlenmesi
 • Problem çıkaran kişilere/müşterilere karşı yanlış müdahale

AVM güvenliklerinin sağlanması ister sosyal ister terör olayı olsun çok ciddi bir iştir. Çok büyük can ve mal kayıplarına neden olabilecek AVM güvenlik noktası konusunda çok profesyoneliz.

Firmamızın Güvenlik Konusunda Prensipleri

“Giriş ve çıkışların yoğun olduğu kalabalık güvenliğinin sağlanması” ile “giriş ve çıkış izinli kurumların güvenliği” arasında önemli bir fark vardır. AVM’lerde “işletme kurallarını ihlal eden müşteriler” bile en üst düzeydeki alıcıları bulma ve detaylı olarak bilgilendirilme imkanı bularak müşterilerin genel davranışlarında olabildiğince memnun kalmalarını sağlar.

Ancak sınır tespiti ve girişe izin verilen yerin güvenliğini sağlarken nezaket kapsamında kuralları engelleyen hiçbir davranışa izin verilmemelidir. Kamu işletmelerinde “işveren statüsünde AVM işletmeciliği, farklı güvenlik politikalarına ve güvenlik anlayışına sahip kiracı ve mağazalar, alışverişe gelen ziyaretçiler, ziyaretçiler ve personel (temizlik, teknoloji vb.)” gibi aynı şartlar altında çalışmalarını ihtiyaca göre düzenlemek mümkün olduğunca eşit şekilde sağlanmalıdır. Böyle karmaşık bir yapının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik firmasında görev yapan güvenlik personelinin dikkatsiz, sakin ve kendini iyi ifade edebilen kişiler arasından seçim yapması gerekmektedir. Güvenlik noktasındaki güvenlik ekibi, AVM ile müşterileri arasındaki ilk temas noktası olup, AVM imajına ve kurum kültürüne uygun personellerden oluşmalıdır.

AVM Güvenlik Kontrol Merkezleri

Tecrübelerimize göre, müşterinin kapıdan girerken ilk yargısı, alışveriş merkezinin düşüncelerini olumlu veya olumsuz yönde etkilemesine neden olmasıdır. Bu, tecrübemizde sabit bir gerçektir. Alışveriş merkezine gelen misafirlerin çoğu, giriş noktasından geçerken belirli problemler yaşayabilirler. Ancak beden dilini iyi kullanabilen profesyonel bir özel güvenlik görevlisi, ziyaretçilerin AVM’ye sorunsuz girmesini sağlamak için kurallara uygun olarak kontrol etmeli, müşteri memnuniyeti ve güvenliğine dikkat etmelidir. Ayrıca alışveriş merkezlerindeki güvenlik personelinin çoğunun müşteri danışmanlığı işlevine sahip olduğu da göz ardı edilemez.

Bu amaçla Sipahi Güvenlik Hizmetinin yönetimi olarak hareket amacımız; AVM sektöründe güvenliğin iyi bir şekilde sağlanabilmesi için standardın NET olarak belirlenmesi gerektiğine ve bu konuda yeterliliğe ulaşmış personel ile iş birliği yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca AVM’de kurulan güvenlik kontrol merkezinin “suçla mücadele” ve “kalabalık yönetimi” konusunda uzman profesyonellerle iş birliği yapmasının uygun olduğuna inanıyoruz. Çalışanlara gerekli profesyonel AVM güvenlik odaklı eğitimleri özenle veriyoruz. .

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ; Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet vermekteyiz.

Alışveriş merkezlerinde güvenlik konusundaki kritik ve prensiplerimiz:“Giriş ve çıkışların yoğun olduğu kalabalık yerleşkelerin güvenliği” ile “giriş ve çıkışların yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini” temin etmek arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde “işletme kurallarına aykırı hareket eden müşteri” dahi kendisine en üst düzeyde muhatap bulabilme ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilme şansına sahip olup, genel davranış şekli açısından müşteri memnun edilmeye çalışılır.

AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar, gerekse terör olayları yönünden çok ciddi bir iş olup, gerek can ve gerekse mal yönünden büyük kayıpların yaşanabileceği alışveriş merkezlerinde güvenlik konusunda son derece uzman ekiplerle hizmet vermekteyiz.

Profesyonel AVM Güvenliği Şu Başlıklarla sağlanır;

 • Alışveriş merkezi giriş güvenliği
 • Otopark güvenliği
 • Katların güvenliği
 • Mağaza güvenliği
 • Müşteri ve personel güvenliği
 • Başlıca Tehdit Unsurları :
 • Hırsızlık
 • Gasp
 • Sorunlu müşteri
 • Sektörün Zaafları :
 • Müşteri ilişkileri
 • Personel ilişkileri
 • Sorunlu müşterilere karşı yanlış müdahale

Özel Güvenlik Nedir?

AVM bünyesinde yer alan ve mağazaların içerisindeki güvenliğin sağlanmasında önemli bir sahip olan kişilere özel güvenlik denmektedir. Özel güvenliğin önemi, Sipahi Güvenlik Firmasının fazlasıyla farkında olduğu ve bu doğrultuda kendisini geliştirmeye devam ettiği bilinmektedir. Özel güvenlikle aynı zamanda “özel kolluk kuvveti” olarak da sayılmaktadır.

AVM Güvenliği Hangi Kanuna Tabiidir?

Sipahi Güvenlik Firmasının oldukça hakim olduğu ve en ince ayrıntılara kadar bildikleri bu kanun “5188 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümleri” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kanun AVM güvenliğine oldukça kapsamlı bir yetki sunmaktadır. Bu yetki kapsamında, AVM güvenliği, AVM’deki huzuru ve güvenliği sağlamaktadır.

AVM Güvenliğinin Yetkileri Nelerdir?

AVM güvenliğinin yetkilerine bakacak olursak;

 • AVM’de oluşabilecek herhangi bir suçu önleme ve müdahale etme,
 • Kolluk kuvvetleri gelene kadar soruşturmayı yürütmek adına tanıklar ile görüşebilir,
 • Kolluk kuvvetleri olayı devraldıktan sonra delil toplama ve araştırma uygulamalarına yardımcı olabilirler.

Sipahi Güvenlik Firmasının her personeli bu yetkileri oldukça iyi bilmektedir.

AVM Güvenliğinin Görevleri Nelerdir?

Sipahi Güvenlik Firmasında çalışan tüm personelin görev bilinci en üst seviyededir.  Peki, bu göreve bakacak olursak;

 • Durdurma ve Kimlik Sorma
 • Önleme Adına Arama Yapma
 • Emanet Alma
 • Suçluyu Yakalama
 • Gerektiği Yerde Zor Kullanabilme

Gibi görevler, AVM güvenliklerine verilmektedir.

AVM Güvenliği Ne Gibi Haklara Sahiptir?

Her çalışanın olduğu gibi AVM güvenliğinin de hakları bulunmaktadır. Bu haklara bakacak olursak;

 • İşe iade davası açarak maaş güvencesi ile tazminat talep edebilirler.
 • Bir olayı ihbar ederek tazminat alabilirler.
 • Kıdem tazminatı haklarını kullanabilirler.
 • Yıllık izin hakları bulunmaktadır.

Gibi haklar, Sipahi Güvenlik ile güvenceye alınmaktadır.

AVM Güvenliği Maaşları Ne Kadardır?

Özel güvenlik maaşları anlaşma yapılan projeye, kuruma ve görev yerine göre değişiklik göstersede ortalama fikir sahibi olmanız açısından Asgari Ücret + Yol + Yemek + Fazla Mesai ve tüm ödemelerin tam bordro üzerinden yapılması gibi açıklanabilir. Sipahi Güvenlik, personellerinin maaşlarında herhangi bir aksatma yapmadan düzenli bir şekilde ödeme yapmaktadır ve Sipahi Güvenlik maaş konusunda personelini asla mağdur etmemektedir.

AVM’de Nasıl Özel Güvenlik Olunur?

AVM veya farklı yerlerde özel güvenlik olarak çalışabilmek için güvenlik görevlisi sertifikası almış olmanız gerekmektedir. Bu kurslarda temel silahlı eğitimle birlikte silahsız olarak da eğitim verilmektedir. Kurs sonunda yapılan bir sınav ile bu belge alınabilmektedir. Sipahi Güvenlik, sertifikasız personel çalıştırmamaktadır.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1