Sipahi Güvenlik

Belediye Güvenliği

Belediye Güvenliği Hizmetleri

Belediye güvenlik hizmetleri, tüm kamusal alanlar gibi yoğun trafik alan Belediyeler için kritik…

Tüm halka açık yerler gibi, Belediye güvenliği hizmetleri de trafiğin yoğun olduğu şehirler için kritik hizmetlerdir. Sipahi Güvenlik Hizmeti belediye özel güvenlik hizmetleri vermektedir. Belediye güvenlik hizmetleri konusunda uzmanlaşmış firmalardan biri olan firmamız, belediyelere güvenlik hizmeti veren profesyonel bir firmadır.

Firmamız; El dedektörleri, X-ray cihazları, metal kapı dedektörleri, döner kapılar, belediye binalarının iç ve dış çevresinin güvenliği, otopark ve yaya girişlerinin kontrolü gibi genel güvenliği sağlamak için savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak durumundadır. Ayrıca belediye Personel güvenliği, güvenli geçişler, bariyerler, otomasyon sistemleri ve kapalı devre televizyon kamera kontrol sistemleri gibi tüm güvenlik önlemlerinin sağlanması için belediye güvenlik hizmetlerine teknik donanım sağlayan özel bir kuruluştur.

Belediye Güvenliği Hizmeti

Belediye güvenliği, konusunda uzman, profesyonel ve deneyimli güvenlik görevlilerine 5188 Sayılı Kanun gereklerine uygun olarak silahlı veya silahsız güvenlik kimlikleri sunmayı, profesyonel konumlanmalarını sağlamayı ve modern teknoloji ile donatmayı amaçlamaktadır. 5188 sayılı kanunun bize tanıdığı haklara göre Türkiye’de bölge ve büyükşehir belediyeleri için uyguladığımız güvenlik sorumlulukları ve izinleri şu şekilde özetlenmektedir:

 • Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşları; yangın, hırsızlık, soygun ve maddi hasar gibi çeşitli tehdit ve tehlikelerin yanı sıra yetkililerin ve çalışanların zorla işten çıkarılmasının önlenmesi
 • Güvenliğini sağlamakla yükümlü oldukları belediye tesis alanına girmek isteyenlerin hassas kapılardan geçmesine, dedektörlerle arama yapmasına, X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden mülk geçişine izin verilmesi.
 • 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun ilgili hükümlerine göre tutuklama ve tutuklamaların ayrıntılı olarak aranması.
 • Yetkileri dahilinde olmaları koşuluyla, tutuklama, alıkoyma veya mahkumiyet emri olan kişileri yakalamak
 • Yangın, deprem gibi doğal afetlerde yardım istemek ve Sivil Savunma Ekibine görevleri kapsamında yardımcı olmak.
 • Arama sırasında suç teşkil edebilecek veya delil teşkil edebilecek veya tehlike oluşturabilecek şüpheli maddelere derhal polise haber verilmesi şartıyla el konulması.
 • Bulunan veya terkedilmiş malların sevkiyatı.
 • Suç mahallini ve delilleri koruma ve bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümlerine göre tutuklama yetkisi.
 • Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesi vb. Zor kullanma yükümlülüğü, Borçlar Kanunu’nun 52. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 256. maddesi uyarınca yetkilerin kullanılması
 • Şüpheli kişilerin bölgede dolaşmaması ve acenteye ait binalara yetkisiz kişilerin girmesini önlemek için belediye başkanlığı ve güvenlik personeli alımına izin verilen bağlı kuruluşların giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolü yapılır. Gerekli yardımı sağlamak için izin ve kayıt gereklidir.
 • Silahlı özel güvenlik personeli, 2 sayılı Kanunun verdiği yetkilerin gerektirmesi halinde, silahları ulusal savunma ve koruma amacıyla kullanır.

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Kapsamında Özel Güvenlik Amirleri

Sipahi güvenlik hizmeti; Personel sayısı veya Belediye güvenliği ihtiyacına göre; güvenlik müdürleri ve güvenlik amirleri atayarak, özel güvenlik personelinin çalışmalarını ve performansını denetler. Bu süreçte belediye mevzuatı, iş hukuku mevzuatı ve özel güvenlik hukuku mevzuatı dikkatle ele alınmıştır. Bu durumda dört yıllık yüksekokul mezunu veya emekli asker/polisten oluşan bir özel güvenlik amiri görevlendirilir. Güvenlik amirleri;

 • Sipahi Güvenlik Hizmetini temsil etmektedir
 • Emniyet yönetiminden tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 • Yazılı ve sözlü emirlerle çalışmalarını gerçekleştirir,
 • Emniyet yönetimi, idaresi ve disiplininden sorumlu,
 • Güvenlik personeli arasında görev dağılımı yapmak,
 • Güvenlik personelinin ilk sicil amiridir ve personelin başarı ve performansını değerlendirir,
 • Mevcut mevzuat ve belediye başkanının kararı çerçevesinde şirketin çalışma usul ve esaslarını belirler,
 • Tüm birimlerin işlerinin zamanında ve doğru yürütülmesini denetlemek,
 • Belediye birimleri ile Sipahi güvenlik hizmetleri ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Üst birim tarafından kendisine verilen diğer tüm görevleri yerine getirmek

Şartları ile mükelleftir.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1