Sipahi Güvenlik

Siteler İçin Güvenlik Firması Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Siteler İçin Güvenlik Firması Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hayatınızın en özel kısmını oluşturan evinizin gece ve gündüz, evdeyken ya da değilken sürekli olarak korunması herkes için önemlidir. Bu güvenliğin sağlanabilmesinin tek yolu ise alanında uzman olan bir güvenlik şirketi ile çalışmaktadır. Söz konusu site güvenliği olduğunda en iyi güvenlik şirketleri ile çalışmamanın sonuçları ise çok ağır olabilmektedir. Bu sebeple de sitenizin güvenliği için en iyi güvenlik firması seçimi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Teminat Mektubu

Sitelerin kendi bünyelerinde yeterliliği ve donanımı tam olan güvenlik görevlisi çalıştırmaları her zaman mümkün olmamaktadır. Bu sebeple de sitenin güvenliğini sağlamak için güvenlik firmalarından hizmet alınması gerekmektedir. Hizmet alınan firma taşeron konumunda olurken site yönetimi ise ana işveren konumunda olacaktır. Bu sebeple de güvenlik görevlilerin her türlü özlük haklarından ilk elden sorumlu olunacaktır. Taşeron firmanın herhangi bir şekilde çalışanlarına karşı kural ihlali yapması durumunda zararın karşılanabilmesi için güvenlik firmasının mali yeterliliğinin olması gerekmektedir.

Site yönetimi birlikte çalışmak istediği güvenlik şirketinin mali yeterliliğinin olup olmadığını ise ancak süresiz teminat mektubu ile anlayabilmektedir. Bu sebeple de güvenlik firması ile anlaşmaya varmadan önce firmadan süresiz teminat mektubu alınmalı ve gerekli sorgulama bankadan yapılmalıdır. Teminat mektubu dışındaki teminat senedi ya da teminat çeki gibi tekliflerin ise kabul edilmemesi gerekir.

Sözleşme Ekinde Bulunması Gereken Evraklar

En iyi güvenlik şirketi ile site yönetimi arasında yapılan sözleşmelerin ekinde bazı belgelerin bulunması zorunlu olmaktadır. Bu belgeler içerisinde şunlar yer alır.

  • Vergi ya da sigorta borcunun bulunmadığına dair yazı,
  • Daha önce çalıştığı yerlerdeki referansları,
  • Güvenlik hizmeti sağlayabileceğini gösterir belge,
  • Güncel yetki belgesi,
  • İmza sirküleri,
  • Ticaret sicil gazetesi,

Güvenlik Hizmetinin Tüm Gün Boyunca Verilmesi

İş Kanunu turizm ya da güvenlik gibi sektörlerde 2 vardiya çalışmaya izin vermektedir. Ancak 2 vardiya çalışan firmalar yıllık mesai süresinin üzerine çıkmaktadır. Bu sebeple de 2 vardiya sistemi uzun süre devam ettirilemez.

Ancak site güvenliği söz konusu olduğunda 7 gün 24 saat hizmetin kesintisiz olarak sağlanması gerekmektedir. Üstelik verilen bu hizmette dikkat ve özen çok önemlidir. Bu sebeple de ikili vardiya sistemi ile değil, yeterli çalışan sayısına sahip olan ve üçlü vardiya sistemi ile çalışan firmalar ile anlaşılması gerekir.

Siteye Özel Güvenlik Planının Oluşturulması

En iyi güvenlik şirketleri sektörünün gerektirdiği tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle durmaktadır. Bu detaylardan birisi de sitelere özel olarak güvenlik planlarının oluşturulmasıdır. Bu planlarının oluşturulmasında ise sitede daha öncesinde meydana gelen suç fiillerinin ve olumsuz olayların raporlanması gerekir. Bu raporlar sayesinde de güvenlik firmaları sitenize özel olarak güvenlik planı hazırlamaları ve hizmetlerini bu plan kapsamında vermeleri gerekir. Site yönetimleri güvenlik firması seçiminde bu noktanın üzerinde yeterli bilgiyi almaya özen göstermesi gerekir.

Sitenize özel olarak hazırlanan güvenlik planının ayrıca valiliğe sunulması gerekli izinlerin alınması da gerekmektedir. Bu yazının mutlak suretle alınacağının sözleşme maddelerinin içerisinde yer verilmesi gerekir.

Danışmanlık Değil Güvenlik Hizmeti Aldığınızdan Emin Olun

Kat maliklerinin ödemiş olduğu aidatların bir kısmı sitelerin güvenliğinin sağlanması için ayrılmaktadır. Bu sebeple de anlaşma yapılacak güvenlik firmasında çalışanları yeterliliklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konunun üzerinde özellikle durulmasının sebebi ise ne yazık ki ülkemizde maliyetlerin düşürülmesi için yeterliliği bulunmayan kişilerin danışman kadrosuyla güvenlik hizmeti vermesinden kaynaklanmaktadır. Tam bir güvenlik hizmetinin alınması için sözleşme imzalanmadan önce sitede görevlendirilecek olan güvenlik görevlilerinin yeterliliklerini gösteren belgelerin istenmesi gerekir.

Çalışanların Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Personel Değişimi

En iyi güvenlik şirketlerinin en büyük özellikleri en iyi güvenlik görevlileri ile birlikte çalışmalarıdır. Bu sebeple de siteniz için güvenlik firması seçerken çalışanların yeterliliklerine özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunun için güvenlik firmasının yıl içerisinde personellerinin hangi eğitimleri alacağı ya da eğitimlerin ne kadar sıklıkla alınacağı gibi konuların teminatının verilmesi gerekir.

Güvenlik Sözleşmesinin Damga Vergisinin Tam Ödendiğinden Emin Olun

Sitenizin güvenliği için yaptığınız hizmet anlaşmaları valiliğe sunulmaktadır. Valiliğe sunulan sözleşmenin damga vergisini ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde site yönetimine borç bilgisi gidecektir. Ödenmeyen damga vergisi site yönetiminde faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Eğer sözleşme süresi bitmiş olan bir güvenlik firması sebebiyle damga vergisi borcu gelirse o zaman bu ödemenin hizmet bedelinden kesilmesi de söz konusu olmayacaktır. Bu problemlerinin yaşanması için de damga vergisinin site yönetimi tarafından ödenmesi ve gerekli miktarın hak edişten kesileceğini belirten bir maddeyi sözleşmeye eklemelisiniz.

Personel Haklarının Baştan Belirlenmesi

En iyi güvenlik şirketleri çalışanların tüm haklarını eksiksiz ve zamanında verenlerdir. Çalışma süresince fazla mesailerin ya da kıdem tazminatı ödemelerin yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda site yönetimine her ay farklı bir fatura gelmesine neden olacaktır. Bunun önüne geçmek için ise site yönetiminin belirli bir aylık ücret üzerinde anlaşması avantajına olacaktır. Ancak yapılan fazla mesailerin yasal sınırlar içerisinde kalıp kalmadığının da takibinin yapılması site yönetiminin sorumluluğunda olacaktır.

Taşeron Personelin Özlük Dosyaları

Her ne kadar güvenlik hizmeti taşeron firmadan da alında ana sorumlu site yönetimi olacaktır. Bu sebeple de güvenlik görevlilerinin özlük dosyalarının eksiksiz bir şekilde tutulmasında da site yönetimi sorumludur. Bunun yanında personel özlük dosyalarının sitenin yönetiminde bulunması gerekir.

İçeriği Paylaşın:
WhatsApp
1